Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Zaginiony

zaginionyprodukcja: USA
rok: 1982
gatunek: dramat polityczny
reżyseria Costa-Gavras
zdjęcia Ricardo Aronovich
czas trwania: 122 minuty
język: polskie napisy / polski lektor

W kilka dni po wojskowym przewrocie w Chile Pinocheta, w którym obalono prezydenta Allende, zaginął mieszkający w Santiago młody Amerykanin, znany ze swych lewicowych poglądów. Mimo nacisków ojca zaginionego, Ambasada Stanów Zjednoczonych nie potrafiła wyjaśnić losów zaginionego. Prowadząc poszukiwania na własną rękę odkrył, że syn został zamordowany przez żołnierzy junty, a mogło do tego dojść jedynie za cichym przyzwoleniem CIA, ponieważ był świadkiem działalności oficerów amerykańskiego wywiadu na terenie Chile.

Ta autentyczna historia stała się tematem książki Thomasa Hausera, a w ślad za nią filmu głośnego reżysera kina politycznego, Costy-Gavrasa. Zaginiony, który otrzymał Złotą Palmę w Cannes, wywołał równocześnie skandal polityczny – chociaż jego akcja rozgrywa się w bliżej nieokreślonym kraju Ameryki Południowej, władze Chile złożyły oficjalny protest. Protestował też Departament Stanu USA, ponieważ film mówi nie tylko na temat brutalnej rozprawy junty wojskowej Pinocheta ze zwolennikami rządu Frontu Jedności Narodowej, ale równocześnie porusza problem dwuznacznej obecności przedstawicieli rządu USA w krajach Ameryki Południowej i mylnym, kształtowanym przez mass media, wyobrażeniu przeciętnych obywateli USA o spełnianej tam przez nich roli.

Pinochet -morderca na usługach CIA
Bajka o Chile, złych lewicowcach i dobrym mordercy
Klęska polityki ekonomicznej kato-faszystowskiego reżimu Pinoczeta

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?