Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Witamy w Kolumbii

Witamy w KolumbiiKraj: Kolumbia/Francja
Rok produkcji: 2002
Czas trwania: 63 minuty
Język: Polski lektor

Dwa miliony Kolumbijczyków przesiedlonych, milion wyemigrowało w ciągu ostatnich pięciu lat, 35000 morderstw rocznie, 70000 min rozrzuconych na terenie całego kraju, porwanie co dziesięć minut: Kolumbia to scena, gdzie odgrywa się jedna z największych tragedii wojennych naszych czasów.

Oskarżać można handlarzy narkotyków, partyzantów, grupy paramilitarne, rządy i wojsko, czy Stany Zjednoczone – wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. Dzisiaj działa nieprawowity, pozbawiony władzy rząd. Oto okoliczności, w których zaczyna się nowy okres wyborczy, okres zawirowań, podczas którego Catalana Villar podejmuje próbę zrozumienia skrajnie złożonej i skomplikowanej sytuacji swojej ojczyzny.

Jako bohaterka własnego filmu tworzy główny wątek. W obliczu wątpliwości, kurczowo trzyma się jakiegokolwiek wytłumaczenia. Zadaje sobie pytania i rozważa. Przemierza Kolumbię z Cacua do wybrzeża Pacyfiku, z Kaguan do Bogoty. I od pytań do pytań, od spotkań do spotkań, zaczyna coraz lepiej rozumieć rzeczywistość swojego kraju.