Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Wiatr buszujący w jęczmieniu

wiatrProdukcja: Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy
Gatunek: Dramat polityczny
Reżyseria: Ken Loach
Scenariusz: Paul Laverty
Rok produkcji: 2006
Czas trwania: 127 minuty
Język: Polski lektor

Film Kena Loacha „Wiatr buszujący w jęczmieniu” to drugi, po „Tajnych aktach” obraz tego reżysera podejmujący problem brytyjskiej obecności w Irlandii. „Tajne akta” były krytyką współczesnej polityki w Irlandii Północnej i zakulisowej, autorytarnej działalności brytyjskich służb specjalnych. „Wiatr…” skupia się na analizie wydarzeń, które według Loacha są źródłem dzisiejszego „problemu irlandzkiego”; wojny o niepodległość 1920 roku i kończącego ją pokoju, narzucającego podział Irlandii.

Jak zwykle w twórczości tego autora nie obserwujemy postaci znanych z podręczników historii, przywódców i liderów, nie widzimy najważniejszych bitew, narad sztabów, rokowań pokojowych. Zamiast tego otrzymujemy doskonałe studium tego jak polityczny konflikt przekłada się na życie zwykłych ludzi, jak wielka polityka wygląda z perspektywy robotnika, lekarza, chłopa, żołnierza, zaangażowanych w polityczną walkę. Widzimy jak jej dynamika sprawia, że sąsiad zmuszony jest strzelać do sąsiada, przyjaciel do przyjaciela.

Bohaterami filmu są dwaj bracia; Teddy i Damien. Teddy od początku włącza się w zbrojną walkę, Damien, lekarz, chce wyjechać do Londynu, kontynuować edukację. Ale widząc jak Brytyjczycy traktują odmawiających przewozu sprzętu wojskowego kolejarzy, postanawia przyłączyć się do partyzantów. Już w trakcie wojny ujawniają się pierwsze polityczne różnice między nimi. Teddy chce się oprzeć w walce na irlandzkich klasach posiadających (i ich pieniądzach), dla jego brata, zwolennika J. Connolly’ego, walka narodowowyzwoleńcza musi być połączona z rewolucją społeczną; bez niej Brytyjczycy ciągle będą rządzić przez swój kapitał, ziemię i banki. Podział Irlandii i ustanowienie Wolnego Państwa Irlandzkiego jeszcze głębiej ich dzieli. Teddy akceptuje to jako rozsądny kompromis, dla Damiena to zdrada ideałów, o które walczyli. Bracia stają po dwóch stronach zbrojnego konfliktu, na które narzucony przez Zjednoczone Królestwo traktat podzielił Irlandczyków.

Wojna narodowa, wojna klasowa
Ken Loach: Jestem jak dentysta, który szuka nerwu
Cannes: Złota Palma dla Kena Loacha