Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Visit Palestine

Visit PalestineKraj: Wlk. Brytania
Rok produkcji: 2005
Reżyseria: Katie Barlow
Czas trwania: 78 minuty
Język: Polskie napisy (wbudowane w film)

Co kieruje młodą i wykształconą wolontariuszką z Zachodu, aby zostać pokojową aktywistką na Bliskim Wschodzie? Caiomhe Butterly należy do stale rosnącej liczby wolontariuszy, którzy ryzykują własne życie, interweniując w długim i krwawym konflikcie między Izraelem, a Palestyną. Kilka z międzynarodowych grup odniosło w tym konflikcie obrażenia, a niektórzy zginęli.

Caiomhe Butterly opisuje swoje doświadczenia, które były następstwem ataku na Dżenin. Film śledzi ją podczas pracy w której szczególnie ważne jest, aby „towarzyszyć społeczności w niebezpieczeństwie”. Pomimo odniesionych ran, postrzałów w nogę i późniejszej deportacji, Caiomhe Butterly jest zdeterminowana, aby znów tam wrócić. W filmie przywoływane są też historii Irlandii, gdzie na publicznych mitingach Caiomhe Butterly otrzymuje nagrodę “European Hero Award”. Następnie jedzie ona do powojennego Iraku odwiedzić obóz dla uchodźców. Do Dżeninu przybywa na krótko przed samobójczym wysadzeniem się młodej kobiety w Hajfie. Kobieta pochodziła ze społeczności, której towarzyszyła Caiomhe Butterly.

Film „Visit Palestine” daje nam możliwość wglądu w odwagę i determinację tej kobiety. Służy m.in. w kondukcie pomagającym w codziennym życiu Palestyńczykom, których często przedstawia się w czarno-biały sposób; jako zwycięzców lub ofiary, bohaterów lub fanatyków. Film daje nam rzadką szansę ujrzenia tego, co Caiomhe Butterly nazywa „przestrzeniami piękna i radości”, jakie potrafią tworzyć ludzie w czasie okupacji.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?