Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Umrzeć w Jerozolimie

umrzecprodukcja: USA
reżyseria Hilla Medalia
scenariusz Hilla Medalia
rok produkcji: 2007
język: polski lektor

Od śmierci Rachel Levy, siedemnastoletniej Izraelki, która zginęła przed czterema laty w Jerozolimie w samobójczym zamachu bombowym, jej matka, Abigail, nie może ani na chwilę odzyskać spokoju. Samobójczego zamachu dokonała również siedemnastolatka, Ajat al-Achras, uczennica z palestyńskiego obozu dla uchodźców, odległego o kilka mil. Obie młode kobiety wyglądały bardzo podobnie.

Film dokumentalny Umrzeć w Jerozolimie – ukazując żałobę obu rodzin i Abigail Levy, poszukującą odpowiedzi na dręczące ją pytania – zgłębia konflikt palestyńsko-izraelski, jednaki ból mimo różnic kulturowych i innego spojrzenia na śmierć, a wreszcie, nadzieje na pokój. Kulminacyjnym punktem filmu jest niezwykle wzruszające spotkanie matek obu zmarłych dziewcząt.

Film Medalii jest dokumentalnym zapisem tego, jak radzą sobie rodziny obu dziewczyn z ich śmiercią. Matka Racheli dąży do spotkania z matką Ayat, chcąc zrozumieć dlaczego ich córki musiały zginąć. Czy ta rozmowa ją ukoi i da nadzieje na pokój?

Umrzeć w Jerozolimie ukazuje konflikt izraelsko – palestyński w sposób zobiektywizowany, stara się przedstawić dwie strony konfliktu, obecną sytuację, skutki zachodzących procesów i trud w podjęciu negocjacji prowadzących do pokoju. Przedstawia nieznany europejczykom mikrokosmos konfliktu, pokazuje od środka palestyński obóz dla uchodźców jak również prezentuje codzienność izraelczyków. Film balansuje pomiędzy stronami konfliktu i ich punktami widzenia, bez wydawania sądów, czy kreowania opinii. Są momenty w których widać, że film był kręcony przez Żydówkę, ale nie umniejsza to w znaczący sposób wartości filmu.

„Umrzeć w Jerozolimie” stanowi bezcenny głos w dyskusji na temat konfliktu bliskowschodniego. Kreuje obraz odmienny w stosunku do przekazywanego przez media i opinię publiczną. Daje do myślenia, otwiera oczy, prowokuje do działania, walki z bezradnością i ogromem zła.

Film pomimo że produkcji amerykańskiej, został zrobiony przez młodą izraelską reżyserkę Hillę Medalię, która opowiedziała prawdziwą historię, tworząc początkowo etiudę na potrzeby pracy magisterskiej na Southern Illinois University a następnie pełnometrażowy film dokumentalny, który stał się jej debiutem.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?