Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Twarz wroga

Kraj: Szwecja
Reżyseria: Erik Pauser
Rok produkcji: 2009
Czas trwania: 90 minuty
Język: Polski lektor

Ponad cztery miliony Wietnamczyków zginęło w wyniku wyniszczającej wojny, która przez resztę świata nazywana jest po prostu wojną w Wietnamie. Historia tego konfliktu paradoksalnie jest znana głównie z relacji pokonanej strony amerykańskiej, która zwycięzcom, a zarazem ofiarom, przypisała rolę bezimiennych celów strzelniczych dla swojej armii.

Mieszkańcy Wietnamu nazywają ją swą własną III wojną światową. Autorom filmu przyświecał cel przedstawienia świadectwa samych Wietnamczyków – uczestników krwawego konfliktu. Weterani wojny, często po raz pierwszy w życiu, otrzymali możliwość zrelacjonowania swego prywatnego koszmaru. Ich wstrząsające opowieści w połączeniu z materiałami archiwalnymi składają się na prawdziwy i pozbawiony upiększeń obraz tragicznego rozdziału historii XX wieku. Atutem dokumentu jest właśnie personalny wymiar świadectwa jego bohaterów, opowieść ludzi, którzy zdobywali się na nadludzkie poświęcenie w obliczu wielkiej hekatomby.