Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

The Oil Factor

oil_factorAutorzy filmu „The Oil Factor” podejmują zagadnienie kurczenia się zasobów ropy naftowej w dzisiejszym świecie oraz kwestię nadmiernego wykorzystania tego surowca w produkcji paliw, tworzyw sztucznych i materiałów chemicznych. Stawiają pytanie o motywy wojen prowadzonych przez Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej, gdzie znajdują się 3/4 globalnych złóż ropy i gazu ziemnego.

Film zawiera unikalne materiały filmowe z Iraku, Pakistanu i Afganistanu, dokumentujące spiralę przemocy obejmującą Irak i Afganistan – kraj wyraźnie przemilczany w blokach informacyjnych komercyjnych stacji telewizyjnych. Wywiady przeprowadzone w krajach Bliskiego Wschodu, w Europie i w Stanach Zjenoczonych, w tym rozmowa z menedżerem firmy Bechtel w Bagdadzie, również ukazują kto zyskuje na dziesiątkach miliardów dolarów udostępnionych przez Kongres na wniosek administracji Georga W. Busha.

„The Oil Factor ” zawiera szczegółowe mapy i wykresy, prezentuje też wypowiedzi licznych ekspertów i znanych osobistości, takich jak były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Zbigniew Brzeziński, profesor M.I.T. Noam Chomsky, dyrektor wykonawczy inicjatywy Project for the New American Century, Gary Schmitt, Cywilny Administrator Iraku Paul Bremer, była analityk z Pentagonu, Karen Kwiatkowski, członek irackiego rządu Abdel Aziz Al-Hakim oraz autorzy Ahmed Rashid i Michael C. Ruppert.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?