Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Tajna broń Izraela

Tajna broń Izraela Reżyser: Giselle Portenier
Kraj: Wielka Brytania
Rok produkcji: 2003

W dniu 21.04.2004 więzienie opuścił Mordechaj Vanunu. Od 1975 do 1986 r. był technikiem w izraelskim „ośrodku badawczym” (czyli reaktorze atomowym) w Dimonie na pustyni Negew. W podziemnych laboratoriach do dziś prowadzi się tam w ściślej tajemnicy badania nad bronią nuklearną. Do dziś Izrael nie przyznaje się do tego, że posiada taką broń.

W 1986 r. Vanunu przekazał zdjęcia i informacje o tym, co się dzieje w Dimonie, brytyjskiej gazecie The Sunday Times. Zanim informacja ta została opublikowana Vanunu został porwany do Izraela. Odsiedział prawie 18 lat w więzieniu. Przez pierwsze 11 lat Vanunu siedział w izolatce – w celi o wymiarach 2 na 3 metry. Służby specjalne – za zgodą sądu – zakazały mu wyjazdu z kraju, a nawet zbliżania się do granic Izraela. Nie będzie mógł też kontaktować się z zagranicznymi ambasadami i cudzoziemcami, nawet na stałe mieszkającymi w Izraelu.Izrael twierdzi, że te ograniczenia wolności Vanunu są potrzebne, gdyż inaczej może przekazać komuś więcej tajemnic państwowych. Prawdziwym powodem jest to, że Vanunu udzielający wywiadów w różnych krajach świata, może okazać się kłopotliwy dla Izraela i USA. Bush dokonał inwazję na Irak przez rzekomą broń masowego rażenia Saddama Husajna. A tu w Izraelu widzimy państwo, które ma taką broń.

Brytyjski The Guardian twierdzi, że Izrael posiada więcej głowic nuklearnych niż Wlk. Brytania!

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?