Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Święta wojna Czeczenów

swieta wojna czeczenowreżyser: Taran Davies
USA, 2002, 56 min.
język: polski lektor

Rosyjskie władze twierdzą, że rebelia Czeczenów stanowi część planu Al Kaidy, czyli wojny z zachodnią cywilizacją. Dokumentalista Taran Davies stara się dowieść, że konflikt na Kaukazie ma dużo dłuższą historię niż bojówki Osamy bin Ladena, a metody walki, do których uciekają się Czeczeni, czyli porwania, terror i brutalna partyzantka, były stosowane przez nich już w pierwszej połowie 19. wieku.

W ten sam sposób walczył niejaki imam Szamil, który przez 40 lat, aż do klęski w 1859 roku, stał na czele czeczeńskiej kampanii przeciwko carskiej Rosji. Jego rodacy uważają go za bohatera, a Rosjanie – za terrorystę. Był charyzmatycznym przywódcą o radykalnych poglądach. Jedną z najbardziej znanych akcji, która została przeprowadzona przez jego bojówki, było porwanie księżnej Anny, byłej konfidentki żony cara i jednej z największych właścicielek ziemskich w Gruzji. Reżyser Taran Davies jedzie do Czeczenii, aby przekonać się, jaki wpływ ma mit imama Szamila na dzisiejszych rebeliantów. Udaje się na miejsce porażki przywódcy oraz spotyka się z dziewczyną z jego rodu.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?