Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Sabra i Szatila

sabra i szatilareżyser: Stephen Walker
Wlk. Brytania, 1992, 50 min.
język: polski lektor

Masakra w obozach dla Palestyńczyków Sabra i Szatila była jednym z najkrwawszych i najtragiczniejszych wydarzeń w historii konfliktów na Bliskim Wschodzie.

16 września 1982 roku, wieczorem, libańska milicja falangistowska rozpoczęła masakrę Palestyńczyków znajdujących się w położonych na terenie Bejrutu obozach Sabra i Szatila. Obserwowali ją zgromadzeni wokół obozów izraelscy żołnierze. Nie tylko nie zapobiegli tragedii, ale nie i przerwali jej, kiedy już do niej doszło. Dowodzonemu przez Ariela Szarona wojsku Arabowie zarzucają wręcz wspieranie napastników. Masakra trwała 40 godzin. Podczas niej zamordowanych zostało ponad 1000 ludzi, a kilkaset osób, które zostały uprowadzone, uważane są za „zaginione”. W filmie o masowym mordzie w Sabra i Szatila wypowiadają się członkowie Falangi, izraelscy żołnierze oraz Palestyńczycy, którym udało się przeżyć masakrę.