Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Są zbrodnie, o których się nie zapomina

Francja, 2012, 80 min.
polski lektor

Film ujawniający kulisy śledztwa prowadzonego przez międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w sprawie zbrodni ludobójstwa w Kambodży. Dokument pokazuje pracę sędziego i jego zespołu powołanego przez ONZ, aby znaleźć osoby odpowiedzialne za morderstwa popełnione w czasach rządów Czerwonych Khmerów, od kwietnia 1975 do stycznia 1979.

Po przejęciu władzy w Kambodży w 1975 roku Czerwoni Khmerowie zamknęli szpitale, szkoły, fabryki i wszystkie banki. Zlikwidowali walutę Kambodży, zdelegalizowali religię i własność prywatną. Ludność z miast przesiedlili na tereny wiejskie i zmusili do pracy w gospodarstwach rolnych, które były niczym innym jak obozami pracy.

Choć dokładna liczba ofiar jest ciągle przedmiotem sporów, szacunkowo podaje się, że w czasach rządów Czerwonych Khmerów zginęły w Kambodży blisko 2 miliony ludzi. Przyjmuje się, że było to 20-25% populacji kraju. Większość źródeł podaje, że liczba ofiar ludobójstwa w Kambodży była proporcjonalnie największa w stosunku do liczby populacji, niż w jakimkolwiek innym kraju w historii współczesnej.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?