Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rachunek Szczęścia

Rachunek Szczęściakraj: Polska
reżyseria: Ireneusz Dobrowolski
rok produkcji: 2010
czas trwania: 1 godz. 25 min.

Bohaterką dokumentu Ireneusza Dobrowolskiego jest ocalała z obozu zagłady Auschwitz wybitna pianistka Stella Czajkowska, która po wojnie zamieszkała w Szwecji. Przez całe życie Stelli towarzyszył szczęśliwy przypadek. Jej losy są punktem wyjścia do refleksji nad rolą przypadku, szczęścia, zbiegów okoliczności w przebiegu zdarzeń, które determinują życie człowieka.

Stella Czajkowska urodziła się w 1924 roku w Polsce w rodzinie żydowskiej. Bohaterka wspomina dzieciństwo spędzone w Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie uczęszczała do niemieckiego konserwatorium i polskiej szkoły. Stella Czajkowska opowiada, że zakochana wówczas w muzyce, nie dostrzegała rozwijającego się nazizmu. W czasie wojny wraz z rodziną trafiła do getta w Łodzi. W sierpniu 1944 roku po jego likwidacji została przetransportowana do Auschwitz. Prosto z rampy trafiła do komory gazowej. Prawdopodobnie chwilowy brak cyklonu B sprawił, że przeżyła. Po wyzwoleniu ukończyła aspiranturę w klasie fortepianu prof. Ekiera w warszawskim konserwatorium i wyjechała do Szwecji. W Goeteborgu Stella Czajkowska została profesorem uniwersytetu, a w całej Szwecji wygłaszała wykłady na temat Holokaustu, często połączone z recitalami. W jednym z takich spotkań uczestniczył Szwed Anders Hoegstroem, skazany później przez sąd w Krakowie za nakłanianie do kradzieży napisu „Arbeit macht frei” z obozu Auschwitz. Ten wątek jest także obecny w dokumencie.

Filmowa biografia Stelli Czajkowskiej została uzupełniona rysunkami oraz materiałami archiwalnymi. Autorem scenariusza jest pisarz Andrzej Bart.