Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Przesłanie Irackiego Ruchu Oporu

przeslanie.jpg Produkcja: Irak
Czas trwania: 5 min.

Iraccy partyzanci zwracają się z apelem do zachodniego świata, dziękując oraz prosząc o dalszą solidarność i walkę z kryminalnymi reżimami USA i Wielkiej Brytanii. Tłumaczą przyczyny swojego oporu deklarując chęc obrony własnej ojczyzny,jej suwerenności politycznej i gospodarczej oraz jej surowców.

Amerykanie wciąż nazywają powstańców „siepaczami” Saddama lub terrorystami. Ale w rzeczywistości obserwujemy rozwój zorganizowanego ruchu oporu, który bynajmniej nie składa się tylko z byłych członków partii Baas czy saddamowych fedainów. Opór przeciwko wojskom koalicji pochodzi z wielu źródeł – religijnych szyitów, sunnitów, komunistów.