Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Plan Kolumbia – zarabiając na porażce wojny z narkotykami

czas trwania: 56 minut
produkcja: Free Will Production
reżyseria: Gerard Ungerman, Audrey Brohy

Kolumbia bedąca trzecim największym odbiorcą amerykańskiej pomocy militarnej – zaraz po Izraelu i Egipcie jest jednocześnie krajem gdzie w największym stopniu – w skali całej Ameryki Łacińskiej – łamane są prawa człowieka, gdzie ginie najwięcej działaczy związkowych (o czym zresztą mamy okazje przekonac się śledząc kampanią „Coca-killer”).Realizatorzy filmu biorą za punkt wyjścia amerykańskie opryski planatacji koki w ramach tak zwanej „operacji antynarkotykowej” w Kolumbii, przechodząc do ukazania szerszej strategii USA
w regionie Ameryki Południowej dla której narkotyki stanowią tylko pretekst.

Imperialny wyzysk i wewnętrzne konflikty klasowe pomiędzy garstką uprzywilejowanych a rzeszą biedaków stanowiące oś historii tego kraju prowadzą autorów filmu do wniosku że głównym celem amerykańskiej pomocy jest walka z lewicową partyzantką FARC (Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii) która zagraża imperialnym interesom USA oraz skorumpowanemu reżimowi Kolumbii.

W aspekcie globalnym głównym powodem militarnego zaangażowania Waszyngtonu jest rywalizacja o kurczące się światowe zasoby ropy naftowej i dostęp do ich źródeł.Z filmu dowiadujemy się o amerykańskich praktykach walki z lewicową partyzantką prowadzoną od dziesiątków lat w tym regionie – poprzez szkolenie w zakresie tortur i „brudnej wojny” latynoskich wojskowych w tzw. Szkole Obu Ameryk – wspieranie prawicowych reżimów,handel narkotykami prowadzony przez CIA, skończywszy na powiązaniach kolumbijskich władz z prawicowymi grupami paramilitarnymi terroryzującymi ludność cywilną.

Mocny dokument nie pozostawiający złudzeń na temat imperialnej strategii podboju i przemocy.
Jednym z występujących komentatorów jest znany krytyk amerykańskiej polityki Noam Chomsky.
Dziękujemy Łukaszowi Dąbrowieckiemu za udostępnienie filmu.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?