Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Paradise Now

Paradise Now produkcja: Francja, Holandia, Niemcy, Izrael, Palestyna
reżyseria: Hany Abu-Assad
rok produkcji: 2005
czas trwania: 90 minut
język: polski lektor

Khaled (Ali Suliman) i Said (Kais Nashif) są Palestyńczykami. Znają i przyjaźnią się od dzieciństwa. Ich dorosłe życie przypada na czasy zaognionego konfliktu Palestyny z Izraelem. Mężczyźni zostają zwerbowani do przeprowadzenia samobójczego zamachu w Tel Awiwie, którego celem są żołnierze armii izraelskiej. Pod warunkiem całkowitej dyskrecji noc poprzedzającą operację mogą spędzić z rodzinami.

Następnego dnia zostają odwiezieni do granicy z Izraelem. Wkrótce zostają rozdzieleni. Osamotnieni zastanawiają się, czy aby ich misja jest słuszna. Każdy z osobna musi stawić czoła przeznaczeniu, własnym przekonaniom i sumieniu.
Przeczytaj:
Nie sposób zachować godności, gdy jest się bezsilnym