Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Palestyna – gorący temat – Walka o przetrwanie

palestyna_walka.jpgDirected by Anthony Stark
Produced by Christopher Martin
for Carlton International Media Ltd
Written and Presented by John Pilger
czas trwania: 52 min.

W 1974 r.John Pilger nakręcił film „Palestyna, gorący temat”. Film o narodzie – Palestyńczykach – wyrzuconym z jego ziemi, a później podporządkowanym okupacji Izraela. Okupacja została potępiona przez ONZ i niemal wszystkie kraje świata, włączając Wielką Brytanię. Ale za Izraelem stoi bardzo potężny przyjaciel, Stany Zjednoczone.W 2002 roku Pilger nakręcił kolejny film pod tym samym tytułem. „Przez 25 lat,” mówi Pilger, „mówiąc o wielkiej niesprawiedliwości to nic się nie zmieniło. To co się zmieniło to, że Palestyńczycy zaczęli walczyć. Bez własnego państwa i upokarzani przez tyle czasu, Palestyńczycy powstali przeciw ogromnej militarnej maszynie Izraela, chociaż nie mieli broni, czołgów, amerykańskich samolotów ani okrętów wojennych czy rakiet.”

„Niektórzy zobowiązali się do desperackich aktów terroru, jak bombowe zamachy samobójcze. Ale dla Palestyńczyków nadrzędnym, rutynowym terrorem, dzień po dniu, była bezlitosna kontrola niemal każdego aspektu ich życia, jakby żyli w otwartym więzieniu. To jest historia Palestyńczyków i grupy odważnych Izraelitów zjednoczonych w najstarszej w ludzkości walce – o wolność.”