Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ofiary argentyńskiej dyktatury wojskowej

Ofiary argentyńskiej dyktatury wojskowejKraj: USA
Reżyseria: Enrique Gabriel, Javier Angulo
Rok produkcji: 2009
Czas trwania: 62 minuty
Język: Polski lektor

Film podejmuje temat prześladowań wymierzonych w kręgi intelektualne oraz kulturalne przez dyktaturę wojskową w latach 60 i 70-tych w Argentynie. Masowy exodus objął intelektualistów, ludzi kultury, naukowców, humanistów, socjologów, specjalistów najwyższej klasy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju z obawy o swoje życie. Chociaż nie ma dokładnych danych, szacuje się, że z Argentyny przed przemocą, prześladowaniami oraz brakiem przyszłości, uciekło od 2 do 2,5 miliona osób.

Film jest refleksją na temat emigracji całej klasy intelektualnej, naukowej oraz akademickiej. Dokument prezentuje wywiady z kilkunastoma Argentyńskimi emigrantami, którzy znaleźli swoje miejsce w krajach do których uciekli.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?