Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Occupation 101

Occupation 101kraj: USA/Palestyna
Rok produkcji: 2007
Reżyseria: Sufyan Omeish i Abdallah Omeish
Czas trwania: 85 minuty
Język: Polskie napisy (wbudowane w film)

Prowokujący i dający do myślenia film dokumentalny badający historyczne i obecne przyczyny konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego. W przeciwieństwie do innych produkcji tego typu, film przedstawia wszechstronną analizę faktów i ukrytych prawd jakie otaczają niekończące się kontrowersje oraz obala wiele przestarzałych mitów czy nieporozumień.

Film ukazuje również szczegóły życia pod dyktaturą wojskową Izraela, rolę Stanów Zjednoczonych w konflikcie, oraz główną przeszkodę stojącą na drodze do trwałego i wiarygodnego pokoju. Korzenie konfliktu są wyjaśniane z pierwszej ręki, oparte na własnych doświadczeniach przez naczelnych uczonych Środkowego Wschodu, aktywistów, dziennikarzy, przywódców religijnych oraz pracowników fundacji humanitarnych – których głosy były, aż nader często tłumione oraz pomijane w mediach głównego nurtu.

Film pokazuje szeroki zakres tematów – które zawierają między innymi – pierwszą falę żydowskiej emigracji z Europy w latach ’80, napięcia z 1920r., wojnę 1948r. oraz 1967r., pierwszą Intifadę w 1987r., Proces Pokojowy w Oslo, ekspansję osadniczą Izraela, rolę USA w drugiej Intifadzie w 2000, separację i wycofanie się z Gazy, a także bolesne dla serca opisy ofiar tej tragedii.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?