Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Mój wywiad z Fidelem

reżyser: Bay Weyman
Austria, 2010, 52 min.
polski lektor

„Finding Fidel” to film opowiadający niesamowitą historię dokumentalisty Erika Durschmieda, który w 1959 roku wyruszył w góry Sierra Maestra na Kubie, by przeprowadzić wywiad z nieznanym buntownikiem Fidelem Castro. Miesiąc później oddział Castro wkroczył do Hawany i świat na zawsze zmienił swoje oblicze.

Reżyser Bay Weyman przedstawia film, w którym znany korespondent BBC i CBS Erik Durschmied dzieli się z widzami refleksją nad rewolucją kubańską oraz rzadko pokazywanym wywiadem, którego udzielił mu El Comandante tuż przed dojściem do władzy w 1959 roku. Durschmied spędził tydzień w górskiej kryjówce rebeliantów Castro obserwując ich przygotowania do przewrotu.

Film Weymana to kapsuła czasu, przedstawiająca wczesne rządy Fidela Castro, jego cele i ambicje, jak również powrót Durschmieda na Kubę, pięćdziesiąt lat po rewolucji, gdy El Comandante zrezygnował z władzy na rzecz swojego brata, Raúla. Durschmieda był świadkiem wielu przełomowych momentów w historii, jednak to właśnie wczesny wywiad z Fidelem Castro uznaje za najbardziej znaczący w swojej karierze.