Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Mój terrorysta

Mój terrorystaIzrael 2002, 58 min
reż. Yulie Cohen Gerstel,
polski lektor

Bohaterka i reżyserka filmu, Youlie Cohen Gerstel, w 1978 r. została ranna w palestyńskim zamachu terrorystycznym w Londynie, w którym zginęła jej koleżanka i dwóch spoœród zamachowców. Zamach wzmocnił patriotyzm Youlie, pracującej wówczas dla linii lotniczych El-Al, a wkrótce mającej spełnić marzenie z dzieciństwa o służbie oficerskiej w izraelskim lotnictwie wojskowym. W 2001 roku Youlie podjęła jednak własną, osobistą próbę wyjœcia z powszechnego kręgu strachu i nienawiœci, inicjując korespondencję z człowiekiem, który ją niegdyœ zaatakował.

Odbywający wyrok w angielskim więzieniu Farhad, okazał się człowiekiem inteligentnym i wrażliwym, pełnym wyrzutów sumienia z powodu popełnionej zbrodni. Youlie stała się rzeczniczką jego uwolnienia. Jednak wraz z wybuchem Intifady strach w izraelskim społeczeństwie znów marginalizuje zwolenników pokojowych rozwiązań, a po zamachach 11 września sama Youlie przeżywa poważne wątpliwośœci. „Mój terrorysta” to poruszajšca i bardzo osobista relacja z próby postawienia się poza zamkniętym układem wzajemnie wzmacniających się: terroru i państwowej opresji.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?