Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Lista konsula

Lista konsulareżyser: Alessandro Rocca
Włochy, 2011, 60 min.
język: polski lektor

„Pośród przemocy i cierpienia udało mi się coś osiągnąć. Tylko to. To i nic więcej” – mówi Pierantonio Costa. W trakcie krwawej masakry w Rwandzie włoski konsul uratował przed śmiercią blisko dwa tysiące ludzi. Oto historia człowieka, który stał się Schindlerem niesławnej wojny domowej.

Wszystko zaczęło się 7 kwietnia 1994 roku, dzień po zabójstwie ówczesnego prezydenta Juvenala Habyarimana. Etniczne konflikty eksplodowały z wielką siłą, kiedy członkowie ludu Hutu skierowali swój gniew przeciw sąsiadom z plemienia Tutsi. Blisko sto dni trwała rzeź, w której śmierć poniosło osiemset tysięcy ludzi. Nie mogąc patrzeć na dziejące się przed jego oczami okrucieństwo, włoski konsul w Rwandzie, Pierantonio Costa postanowił działać. Wykorzystując swoje wpływy i pieniądze, jeździł po kraju, by ratować ludzi, przerzucanych następnie za granicę z Burundi. Ryzykował własnym życiem, ilekroć mijał rozsiane wszędzie wojskowe blokady. Podczas ostatniego takiego rajdu Costa uratował cały sierociniec – 375 małych dzieci.

Historia odważnego konsula latami pozostawała nieznana. Wreszcie twórcy tego filmu postanowili opowiedzieć ją światu, spotykając się z samym Costą, jego rodziną oraz tymi, którzy zawdzięczają mu życie. „Rany ocalałych odcisnęły piętno na świadomości świata” – mówi włoski dyplomata. „W Rwandzie znaczą jednak coś innego. Tu, jeśli nosisz na sobie blizny, to masz wiele szczęście. Bo nadal żyjesz”.