Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Lekarze więzienni. Od leczenia do dręczenia

reżyser: Martha Davis
Stany Zjednoczone, 2011, 70 min.
polski lektor

Martha Davis wraz z dwukrotnym zdobywcą OSCARA Markiem Jonathanem Harrisem i laureatką Emmy Lisą Rinzler przedstawiają film o największym etycznym skandalu amerykańskiej medycyny.

Dokument „Lekarze więzienni. Od leczenia do dręczenia” opowiada o najgłośniejszym skandalu w środowisku medycznym w Stanach Zjednoczonych – lekarzach wojskowych i psychologach zamieszanych w torturowanie więźniów w Guantanamo i Abu Ghraib. Historia czterech zatrzymanych pokazuje, jak CIA i armia Stanów Zjednoczonych wdrożyły program wzmocnionych technik znęcania się w trakcie przesłuchań. Reżyserka filmu Martha Davis spędziła cztery lata badając wszystkie tropy i kontrowersje w tej sprawie i wraz z wielokrotnie nagradzanymi członkami ekipy stworzyła poruszający film. Przy „Lekarzach więziennych…” z Davis współpracowali m.in. dwukrotny zdobywca OSCARA Mark Jonathan Harris oraz laureatka nagrody Emmy Lisa Rinzler. W dokumencie widzowie mogą zobaczyć wywiady z ekspertami medycznymi, prawnikami i pracownikami wywiadu.