Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Legendy Rity

Legendy Rity tytuł oryginalny:Cisza po strzale
produkcja: Niemcy
gatunek: Dramat, Polityczny

Historia młodej bojowniczki RAF, która w pewnym momencie swojej podziemnej działalności zmuszona jest (ze względu na zabójstwo policjanta) wycofać się za żelazną kurtynę.

Dzięki wsparciu NRD-owskich służb Stasi dostaje tam nowe życie – własną wymyśloną „legendę”. Żyje i pracuje jako zwykła robotnica we wschodnioniemieckiej fabryce, naocznie poznając rzeczywistość krajów realnego socjalizmu,weryfikując własne ideały. Przeszłość kładzie się jednak cieniem na jej obecnym fikcyjnym życiu i musi ona zmieniac swoje tożsamości – dla własnego bezpieczeństwa oraz dla bezpieczeństwa swoich mocodawców.

Zakochuje się w koleżance z pracy, młodej i zagubionej, marzącej o ucieczce na Zachód. Rodzące się między nimi uczucie zostaje przerwane ze względu na ryzyko zdemaskowania Rity, która wciąż jest poszukiwana a jej twarz pojawia się w telewizyjnych wiadomościach. Film o tragicznych losach rozbitków historii, ludziach, którzy walczyli o lepszy świat a gdy ich walka nie przyniosła oczekiwanych rezultatów zostali przez ten świat pożarci.W opowieście krzyżuja sie dwa wątki – prywatno-osobisty dramat Rity oraz historyczna migawka z dziejów RAF.

Ukazując tragiczne losy młodej bojowniczki Rity Schloendorff w dość swobodny sposób przenosi na ekran autobiografię byłej członkini RAF-u Inge Viett, która tuż po premierze oskarżyła twórcę o zafałszowanie rzeczywistości poprzez wyjęcie zobrazowanych postaci i wydarzeń z ich społeczno-politycznego kontekstu.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?