Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kuba. Afrykańska odyseja

Kuba. Afrykańska odysejaKraj: Francja
Rok produkcji: 2006
Reżyseria: Jihan El-Tahri
Czas trwania: 59 minuty
Język: Polski lektor

Opowieść o zimnej wojnie na kontynencie afrykańskim oraz o kubańskich oddziałach guerillas, wspierających rewolucję na Czarnym Lądzie.

We wczesnych latach 60. XX wieku w Afryce ścierały się cztery siły, reprezentujące odmienne i wrogie sobie interesy. Rosjanie usiłowali zwiększyć swoje wpływy na kontynencie afrykańskim, podobnie jak Stany Zjednoczone, by czerpać z jego naturalnych bogactw. Byłe imperia próbowały odbudować swe dawne kolonie, podczas gdy młode siły narodowe walczyły o utrzymanie niedawno odzyskanej niepodległości. Rewolucjoniści afrykańscy tacy, jak Patrice Lumumba, Amilcar Cabral i Agostinho Neto wezwali na pomoc kubańskie partyzanckie oddziały militarne guerillas, które przez lata miały ich wspierać w bronieniu haseł i ideałów internacjonalizmu.

Seria „Kuba. Afrykańska odyseja” opowiada o latach 1961-89 i roli Fidela Castro na Czarnym Lądzie, walce Che Guevary o wolność Konga czy zwycięskiej bitwie w Cuito Cuanavale w Angoli.