Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kroniki Biesłanu

Kroniki Biesłanukraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2005
czas trwania: 50 min

Dokument stanowiący chronologię wydarzeń mających miejsce w Biesłanie 1 Września 2004 roku. W trakcie oblężenia szkoły nr 1 śmierc poniosło (według różnych ustaleń) ponad 339 osób, w tym 156 dzieci. Przez niektórych atak ten określono jako „rosyjskie 11 Września”. Biesłan do dziś stanowi symbol przelanej krwi niewinnych dzieci.

1 września 2004 roku grupa terrorystów opanowała szkołę podstawową w Biesłanie, biorąc ponad 1300 osób jako zakładników. Do dziś zagadką pozostaje, kto dokonał tego zamachu. Ocalali zakładnicy i świadkowie zamachu o śmierć 330 osób (ok. 150 dzieci) podczas chaotycznego szturmu rosyjskich oddziałów specjalnych oskarżają władze, Kreml jednak do tej pory ignoruje protesty domagające się ujawnienia prawdy. Zarówno przebieg kryzysu w Biesłanie, jak i zachowanie władz wystawiają kremlowi jak najgorsze świadectwo.Terrorystów wg informacji zbieranych głównie przez dziennikarzy było ok. 50 i części udało się zbiec. Przed zamachem zmagazynowali w szkole broń i materiały wybuchowe; bezpośrednio po zajęciu szkoły postawili wyraźne żądanie polityczne: wycofanie wojsk rosyjskich z Czeczenii ( wg władz rosyjskich nie stawiali żadnych warunków); sztab operacyjny działający w Biesłanie nie podjął negocjacji z terrorystami, wychodząc z założenia, że najważniejszym celem jest ich likwidacja, nie zaś ocalenie zakładników. Szturm został przeprowadzony chaotycznie i bez odpowiedniego przygotowania, uzyto podczas niego ciężkiej broni, co spowodowało ogromną liczbę ofiar. Nie było odpowiedniej ilości karetek, lekarstw ani wody.

Po zamachu mieszkańcy Biesłanu domagali się od władz ujawnienia całej prawdy o zamachu i ukarania winnych tragedii, Kreml natomiast robił wszystko, aby sprawę zatuszować. Powstał Komitet „Matki Biesłanu” Za Biesłan nie poniósł odpowiedzialności żaden przedstawiciel władzy, co więcej wielu wysoko postawionych urzędników i uczestników szturmu zostało odznaczonych orderami i nagrodzonych za przeprowadzoną akcję.

Tragedia zakładników trwała ponad 52 godziny.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?