Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Konflikt o wodę – Nil

Konflikt o wodę - NilKraj: Francja
Rok produkcji: 2007
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski lektor

Herodot twierdził, że Egipt jest najwspanialszym darem Nilu. Przez tysiąclecia kraj ten niepodzielnie rządził rzeką. W 1959 roku, Sudan i Egipt zawarły porozumienie dające im wyłączność decyzyjną na korzystanie z wód Nilu. Dziś zasadę tę kwestionuje 8 państw znajdujących się bliżej źródeł rzeki. Kraje te są biedne i gwałtownie potrzebują wody, by móc się rozwijać. Egipt również jej potrzebuje, a zasoby wodne nie zwiększą się. Sytuację dodatkowo komplikuje zaangażowanie Stanów Zjednoczonych wspierających Egipt w zamian za powstrzymanie się od krytyki amerykańskich inicjatyw bliskowschodnich, jak też Banku Światowego, który ma własne, specyficzne cele.

Całość dopełnia wzrost islamizmu. Czy jest jakieś pokojowe wyjście z tej sytuacji? Czy też – jak powiedział Boutros Boutros – Ghali – następna wojna w regionie wybuchnie z powodu wody?