Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

 

Izrael-Palestyna. Czyje te wzgórza?

reżyser: Igal Hecht
Izrael, 2011, 44 min.
język: polski lektor

Na szczycie wzgórza wznoszącego się nad palestyńskim miastem Nablus 66-letnia osadniczka Daniella Wise obserwuje zbliżających się do niej izraelskich żołnierzy. Przychodzą, by usunąć stamtąd siłą ją i grupę jej zwolenników. Tak właśnie wygląda konflikt między władzą a osadnikami przekonanymi, że zamieszkują ziemię daną im przez Boga.

Żydzi osiedleni na Zachodnim Brzegu Jordanu nie chcą opuszczać miejsca, które uważają za serce Izraela. Niektórzy mieszkają tu już od 1967 roku, ponieważ wtedy powstawać zaczęły pierwsze osiedla. Dzisiaj mówi się o nich, że są poważną zaporą na drodze do pokoju. Osadnicy jednak trwają przy swoim, zorganizowani i gotowi do obrony.

„Izrael-Palestyna. Czyje te wzgóra?” to dokument poświęcony osadnikom z Judei i Samarii. Reżyser Igal Hecht przeprowadził na potrzeby filmu szereg wywiadów z naukowcami, politykami i ludźmi mediów, przede wszystkim koncentrując się jednak na sylwetkach trzech liderów nieformalnego ruchu osadników. „Piorunochron skupiający kontrowersje” – tak o tej produkcji napisał magazyn The Hollywood Reporter.

Film nie działa? - daj nam znać, naprawimy to!

Komentarze

A Ty co sądzisz?