Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ho Chi Minh

Ho Chi MinhKraj: USA
Rok produkcji: 2009
Czas trwania: 48 minuty
Język: Polski lektor

Niewzruszony wobec potęgi wrogich mocarstw doprowadził do celu, który był ambicją jego życia: zjednoczenia Wietnamu. Pomimo fascynującego życiorysu Ho Chi Minh po dziś dzień pozostaje jedną z najbardziej enigmatycznych postaci naszych czasów.

„Wizjoner, którego prawdziwe życie przesłoniła jego legenda” – mówi głos narratora. Film „Biografie. Ho Chi Minh” opowiada o burzliwych kolejach losu człowieka, który przez Wietnamczyków uznawany jest za ojca ich państwa.

Gdy na początku lat 40-tych zaczął tworzyć partyzantkę, walczącą z okupującą Indochiny Japonią, przyjął imię, pod jakim znany jest po dziś dzień – Ho Chi Minh, czyli niosący światło. Po wycofaniu się Japończyków dowodził w walce z Francuzami aż do zwycięstwa w 1954 roku, choć zawarte wówczas układy genewskie podzieliły Wietnam na dwie części. Ho Chi Minh nie ustawał jednak w dążeniu do zjednoczenia kraju, co stało się faktem dopiero w roku 1975, po wyniszczającej wojnie z USA. „Triumfował na przekór wszystkim okolicznościom – kontynuuje narrator. Był człowiekiem, który udoskonalił sztukę osiągania niemożliwego”.