Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Handlarze śmiercią

Handlarze śmierciąReżyseria: Shelley Saywell
Produkcja: Kanada
Rok produkcji: 2008
Czas trwania: 89 minuty
Język: Polski lektor

Mała broń taka jak pistolety czy karabiny są prawdziwą bronią masowego rażenia. Każdego roku zabijają 500.000 osób na całym świecie. Kanadyjski filmowiec Shelley Saywell zabiera nas Somalii, gdzie broń jest częścią życia nędzy, przemocy i strachu. Lecz broń nie jest produkowana w Somalii.

Z Francji do Republiki Południowej Afryki, z Bośni do Mołdawii, USA i Kanady – odbędziemy podróż po całym świecie w celu zbadania, w jaki sposób broń przedostaje się z legalnych do nielegalnych rynków, poprzez tak zwaną „szarą strefę”.

Film uderza w międzynarodowy rynek handlu bronią. Saywell nawiązuje kontakty z dealerami, pilotami oraz ofiarami przemocy. Przedstawia nie tylko szokujące statystyki, ale również prawo międzynarodowe, które ignoruje problem nielegalnego handlu bronią, utrzymując tym samym wpływy w tym biznesie. Kraje z grupy G8 (Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Rosja, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone) podważają pokój i stabilność poprzez świadome przyzwolenie na dostawy broni do krajów o reżimach represyjnych, regionów uwikłanych w skrajne konflikty oraz do krajów, które pieniądze winny przeznaczać na inne cele.G8 jest odpowiedzialna za ponad 80% eksportu broni na świecie i nie zaprzestaje sprzedaży broni, wspomagając tym samym ucisk ludzi najbiedniejszych i najbardziej podatnych na cierpienie. W filmie dowiedzieć się możemy także o tym, że broń ręczna nie jest niszczona po zaraz po wojnie, ale jest przerzucana do innych obszarów objętych konfliktem zbrojnym, czasami przemycana w organach zwierząt. Dowiadujemy się również, jak handel bronią wpływa na rozwój gospodarczy w krajach trzeciego świata.