Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Hamas – prawdziwe oblicze

Hamas - prawdziwe obliczeczas trwania: 57 minut
reżyser: Shelley Saywell
kraj: Kanada
rok produkcji: 2005

Film pokazuje Hamas z drugiej strony maski za którą ukrywają się jego bojownicy. Kim są? W jaki sposób zdobyli tak dużą popularność wśród Palestyńczyków? Jak tłumacza strategie ataków przy użyciu samobójczych zamachów?

Autorom dokumentu udało się dotrzeć do zakonspirowanego przywództwa Hamasu i przeprowadzić wywiady na temat genezy, filozofii i planów tej organizacji na dalszą walkę. Obrazuje także osobiste ludzie tragedie, ogrom zniszczeń, których ofiarą padają cywile w tym dzieci, po obu stronach konfliktu.

Film nie miał dotąd swojej polskiej premiery.