Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Guernica. Zagłada miasta

Guernica. Zagłada miasta Hiszpania, 2006, 56 min.
język: polski lektor

Pamięć o bombardowaniu Guerniki długo żyła wśród ludzi jedynie za sprawą słynnego obrazu Pabla Picassa. Przez blisko 40 lat frankistowski reżim zaprzeczał bowiem prawdzie o wojennej zbrodni w bezbronnym mieście.

Guernica lub Gernika, jak nazywają ją sami Baskowie, to miasto o wielusetletniej tradycji. W 1937 roku zamieszkiwało je pięć tysięcy ludzi oraz uchodźcy uciekający przed terrorem wojsk generała Franco. 26 kwietnia tamtego roku samoloty z niesławnego niemieckiego Legionu Condor, wspierające frankistów w wojnie przeciw republikańskiemu rządowi, zbombardowały miasto, nie posiadające żadnej obrony przeciwlotniczej. Bomby i szalejące pożary doszczętnie zniszczyły ponad 70% zabudowań. Ta demonstracja siły i bezwzględności niemieckiego lotnictwa była pierwszym przypadkiem powietrznego ataku na bezbronne miasto, i jest dziś uznawana za zbrodnię przeciw ludzkości.

Bombardowanie Guerniki okrył z czasem nimb mitu, wykrzywiany przez kłamstwo i propagandę. Dopiero w 2005 roku udało się odnaleźć jedyny filmowy zapis, jak Legion Condor obrócił całe miasto w ruinę. Wykorzystując te nagrania oraz relacje naocznych świadków, twórcy dokumentu na nowo opowiadają tragiczną historię Guerniki.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?