Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Grace, Milly, Lucy. Małe żołnierki

Grace, Milly, Lucy. Male zolnierkikraj: Kanada
reżyseria: Raymonde Provencher
rok produkcji: 2010
czas trwania: 52 min
język: polski lektor

Dziewczęta miały mundury i broń. Walczyły na wojnie, której nie były w stanie zrozumieć. Nikt nie pytał, czy chcą zabijać – Grace, Milly i Lucy zostały porwane i siłą wcielone do ugandyjskiej armii powstańczej. Niesławna Armia Bożego Oporu to fanatyczna chrześcijańska organizacja paramilitarna, która od 25 lat terroryzuje Ugandę, dążąc do ustanowienia państwa teokratycznego. Do powszechnej praktyki rebeliantów należy uprowadzanie dzieci. W ciągu ostatnich dwóch dekad ponad 30 000 z nich zmuszono do udziału w walkach. Wiele z nich było dziewczynkami.

Grace, Milly i Lucy to jedne z wielu ofiar tego procederu. Uczone zabijania, a w przerwach między szkoleniami bite i gwałcone, po odzyskaniu wolności musiały na nowo uczyć się normalnie żyć. Aby pomóc setkom dziewcząt poradzić sobie z traumą, stworzyły specjalną grupę wsparcia. Dziś potrafią wreszcie mówić o bolesnej przeszłości, jaka wciąż jest udziałem niezliczonych ugandyjskich dzieci.