Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

GITMO – nowe prawa wojny

Gitmo kraj: Dania
rok produkcji: 2005
reżyseria: Erik Gandini, Tarik Saleh

Wstrząsający dokument zawierający wywiady z byłymi więźniami i strażnikami obozu dla jeńców w Guantanamo na Kubie oraz żołnierzami stacjonującymi w tamtejszej amerykańskiej bazie wojskowej, zwanej przez miejscowych GITMO. Ich poruszające wypowiedzi przeplatane są fragmentami materiałów przedstawiających przemowy prezydenta George’a W. Busha, sekretarza obrony USA Donalda Rumsfelda oraz Osamy bin Ladena.

Więzienie w Guantanamo, mieście położonym w południowo-wschodniej części Kuby, powstało wkrótce po zamachu 11 września 2001 roku. Służy do przetrzymywania osób, które podejrzewa się o działalność terrorystyczną. Więźniom nie przedstawia się żadnych zarzutów, nie informuje o czasie, jaki mają spędzić w zamknięciu, pozbawia się ich kontaktów z rodziną i prawa do obrony. Odmawia się im także statusu jeńców wojennych, co jest niezgodne z Konwencją Genewską.

Podczas, gdy trwały prace nad filmem, na jaw wyszły także wstrząsające nadużycia w więzieniu Abu Ghraib w Bagdadzie. Szokujące zdjęcia, dokumenty oraz ujawniające prawdziwy stan rzeczy zeznania oficera Torina Nelsona, który pracował w Guantanamo i Abu Ghraib wstrząsnęły światową opinią publiczną. Dokument ukazuje współczesne bezwzględne, opierające się na przemocy i okrucieństwie, metody walki z terroryzmem, które stosowane są w imię ogólnoświatowego pokoju.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?