Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Fahrenheit 9.11

kraj: USA
reżyseria: Michael Moore
rok produkcji: 2004
czas trwania: 112 minuty
język: polski lektor

Dokument ukazuje Busha jako marionetkę wielkiego biznesu, przypomina kontrowersje wokół jego zwycięstwa wyborczego w 2000 roku i portretuje go jako polityka mało rozgarniętego. Podkreśla też związki i interesy Busha z monarchią w Arabii Saudyjskiej i oskarża prezydenta o zlekceważenie groźby ze strony Al-Kaidy, co ułatwiło terrorystom atak z 11 września. Daje wreszcie do zrozumienia, że Bush cynicznie rozpętał niepotrzebną wojnę z Irakiem, aby odwrócić uwagę od swego domniemanego współdziałania z bogatymi Saudyjczykami, którzy finansują islamskich ekstremistów.

Film wzbudzał kontrowersje już w momencie powstawania. Z finansowania produkcji w 2003 roku zrezygnowało należące do Mela Gibsona studio filmowe Icon Productions. Szef Disneya Michael Eisner (zapłacił za produkcję filmu) miał ponoć poinformować podległy mu Miramax, firmę, która współfinansowała produkcję filmu, że nie dopuści do dystrybucji filmu w Stanach. Decyzja ta wzbudziła w USA dyskusję na temat wolności wypowiedzi i cenzury w mediach.

Początkowo data premiery w Polsce ustalona była na 16 lipca, jednak m.in. z powodu problemów, jakie miał film w USA zdecydowano o przesunięciu terminu premiery o tydzień. „Mogę tylko powiedzieć, że echa tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych, są odczuwalne także w Polsce. Poza tym firmy, które mają bliskie związki z USA, czy takie, których centrale znajdują się w Stanach Zjednoczonych, nie chcą z nami współpracować przy promocji obrazu. Boją się reperkusji” – powiedział „Trybunie” Marcin Piasecki, dyrektor Kina Świat International, polskiego dystrybutora filmu Moore’a.

Jak informuje Piasecki problemy z dystrybucją „Fahrenheit 9.11” występują również w innych krajach europejskich. Daje przykład Niemiec, gdzie premierę przeniesiono bezterminowo, choć – jak zaznacza – nie zna przyczyn tej decyzji.

 

http://ncrypt.in/folder-UCgaCJrj