Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

E.T.A. Wyjście z cienia

etaTwórcom tego reportażu udało się zobaczyć ich z bliska. Choć szczelnie zamaskowani, zgodzili się opowiedzieć do kamery o swojej sprawie, która zdążyła już pochłonąć ponad 800 ofiar. Władający najstarszym językiem europejskim dumni mieszkańcy Baskonii, choć różnią się między sobą w poglądach na temat politycznego statusu ich małej ojczyzny i metod walki, mają niezmiennie silne poczucie odrębności. Widać wyraźnie, że potęgował i niestety, zradykalizował ten stan sposób traktowania „baskijskiego węzła” przez władze w Madrycie. Obawiając się, że ustępstwa mogłyby pociągnąć za sobą kolejne ruchy separatystyczne (choćby ze strony Andaluzji czy Katalonii), hiszpański rząd uciekał się przez lata do najbardziej agresywnych metod walki.

W kolejnym reportażu BBC zrealizowanym przez Ewę Ewart mamy okazję posłuchać tych, z którymi na ogół się nie rozmawia. Wobec których w kraju Unii Europejskiej stosowane są tortury, zaś specjalnie szkolona komórka wojskowa o nazwie GAL nie stroni od metod, które zwykło się przypisywać właśnie terrorystom. Od momentu powstania tego filmu w zamachach organizowanych przez ETA zginęli kolejni ludzie. Ale gdzieś po cichu toczy się jeszcze inny dramat, zdecydowanie mniej eksponowany w mediach, na który zwraca naszą uwagę dokument Ewart.

Od lat znikają bez wieści ludzie podejrzani o współpracę z baskijską organizacją. Inni, zwolnieni z więzienia po wieloletnich wyrokach, opowiadają o przeżytym koszmarze. Rodziny aresztowanych pokonują daleką drogę, by móc spotkać się z bliskimi, po czym przetrzymywane są pod bramą zakładu karnego przez kolejne 12 godzin. Ci, których synowie zginęli w tajemniczych okolicznościach, muszą walczyć o wydanie zwłok. Nic dziwnego, że pogrzeb zamienia się w polityczną manifestację.
Upokorzenie i gorycz zwykłych, najczęściej niewinnych ludzi nakręca spiralę gniewu. Racje stają się mniej oczywiste, kiedy widzimy, jak obie strony traktują siebie nawzajem. Dlatego film o ETA przynosi lekcję, która przekracza granice lokalnego konfliktu.

http://ncrypt.in/folder-OGhMB1a5

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?