Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dzieci złego państwa

Dzieci złego państwakraj: Wielka Brytania
rok produkcji: 2006
czas trwania: 50 minuty
język: polski lektor

Kim Dzong Il niczym Józef Stalin rządzi twardą ręką w Korei Północnej- ostatniej komunistycznej dyktaturze w Azji. Ze względu na represje polityczne (obozy koncentracyjne, w których lądują całe rodziny) nie ma żadnej widocznej opozycji, od kilkudziesięciu lat nie odbyła się w kraju żadna demonstracja. Jednak opozycja istnieje, na emigracji.

Dzięki jednemu z przeciwników reżimu, który ryzykując życie nagrywał ukrytą kamerą życie codzienne koreańskiej ulicy, możemy poznać obraz tego kraju – głodujące dzieci zbierające ryż w kałużach, sierocińce, w których dzieci skazywane są na głodową śmierć, ucieczki do Chin – kraju będącego rajem na ziemi dla Koreańczyków z północy. Jest też wywiad ze strażnikiem obozu opowiadającym o traktowaniu więźniów oraz z rolnikiem, mówiącym o tym, że władze kazały zniszczyć uprawy roślin jadalnych na najlepszych gruntach. Zamiast tego rozkazano siać mak – który jest przetwarzany na narkotyki sprzedawane na zachodzie, z których dochód jest przeznaczany na zbrojenia dla armii.Dyplomacja przywódcy doprowadziła do polepszenia stosunków z sąsiadami i USA. W Korei Płd. niewiele osób chce słuchać o cierpieniach ludzi z północy półwyspu. To niewygodny temat. Pomoc humanitarną władze rozdzielają wg własnego uznania – sprzedaje na targowiskach dla bogatszej części społeczeństwa – związanej głównie z partią.

Smutny dokument pokazujący do czego mogą doprowadzić narcystyczne ambicje władzy przy braku poszanowania życia człowieka.

 

http://ncrypt.in/folder-touMlGfp

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?