Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dzieci wojny

Dzieci wojny Kraj: Niemcy
Rok produkcji: 2004
Czas trwania: 53 min

Bohaterami filmu są nastoletni chłopcy grający w piłkę nożną na boisku w obozie dla uchodźców w Palestynie. W areszcie znaleźli się przez izraelskich żołnierzy albo zostali „zrekrutowani” przez palestyńskich bojowników. W izraelskich więzieniach i obozach znajduje się około tysiąca dzieci i nastolatków. „Dzieci wojny” opowiadają historie swojego traumatycznego dzieciństwa, w którym tak trudno zachować człowieczeństwo.

Szacuje się, ze obecnie w Izraelskich aresztach znajduje się ok. 321 palestyńskich dzieci, włączając w to przypadki zatrzymań administracyjnych. Od czasu Intifady Al-Aqsa, czyli roku 2000, zatrzymanych zostało około 3 tys. dzieci.

Według danych Palestinian Authority’s Ministry of Detainees and Ex-Detainees Affairs:
– 4% dzieci było przetrzymywanych bez postawienia im oficjalnych zarzutów (zatrzymanie administracyjne)
– 3% przetrzymywanych dzieci to dziewczynki
– proces 64% dzieci był w toku
– 65% dzieci było przetrzymywanych na terenie Izraela; oraz
– 27% dzieci pochodzi z rejonu miasta NablusWięcej informacji:
Izraelczycy torturują palestyńskie dzieci
Dzieci Gazy
Po prostu dzieci
Żyjąc w kulturze bezkarności
Zabijanie palestyńskich dzieci to pestka

http://ncrypt.in/folder-WFUmOXf9