Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dzieci Biesłanu

Dzieci Biesłanu Produkcja: USA , Wielka Brytania
Reżyseria: Ewa Ewart , Leslie Woodhead

Dokument przedstawia traumatyczne wspomnienia dzieci, które 1 września 2004 roku przeżyły zamach terrorystyczny na swoją szkołę w Biesłanie w Północnej Osetii. Terroryści czeczeńscy przez trzy dni więzili ponad tysiąc zakładników, żądając wycofania rosyjskich wojsk z Czeczenii.

Podczas szturmu zginęło 171 dzieci i ponad 200 dorosłych. Dzieci ucierpiały na tym najbardziej, patrzyły na śmierć swoich przyjaciół i bliskich. Teraz uczą się w innej placówce w Biesłanie. Uzbrojeni ochroniarze, a także niektórzy rodzice pilnują ich podczas lekcji.

Najmłodsi mówią o tym, co zapamiętali z tych pełnych trwogi trzech dni, wspominają kolegów i członków swojej rodziny, którzy zginęli. Film polskiej dokumentalistki Ewy Ewart został wyróżniony w Wielkiej Brytanii.

http://ncrypt.in/folder-jQOOD9S7

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?