Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Duchy – widmo tortur

duchy widmo torturkraj: Kanada
rok produkcji: 2010
czas trwania: 58 minut
język: polski lektor

Bohaterami filmu są trzej mężczyźni pochodzenia arabskiego, mieszkający w Kanadzie. Mężczyźni byli przetrzymywani i torturowani przez miesiące, a nawet lata, w Syrii i Egipcie. Po ich wydaniu i powrocie do Kanady próbują znaleźć odpowiedź, dlaczego ich więziono i torturowano. Prowadzone w ich sprawie wewnętrzne śledztwo wykazało, że rząd Kanady był zaangażowany w ich zatrzymanie, akceptował to, że byli torturowani.

Dokument pokazuje, jak krucha jest równowaga między demokracją i prawami człowieka, i jak wiele jest obaw związanych z bezpieczeństwem po wydarzeniach 11 września. Mężczyźni opowiadają o swoich doświadczeniach i torturach, jakie przeżyli. Film zdobył Nagrodę Publiczności na Festiwalu Montreal Human Rights Film Festival, w Kanadzie.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?