Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dobry dzień na śmierć

Dobry dzień na śmierćkraj: USA
rok produkcji: 2011
czas trwania: 89 minuty
język: polski lektor

Dokument o asymilacji kulturowej Indian i ich walce z białymi o prawa człowieka.

Koncepcja szkół z internatem dla Indian narodziła się w już 19 wieku. Chodziło o to, żeby oderwać dzieci od rodzin i środowiska plemiennego w celu przyspieszenia asymilacji kulturowej. Nabór odbywał się przymusowo, a policja organizowała łapanki. W szkole kładło się nacisk na umiejętność czytania, pisania i robótki ręczne. To były w zasadzie szkoły zawodowe, gdyż Indianie mieli pracować fizycznie jako rolnicy, murarze czy stolarze. „Białe społeczeństwo” nie przewidziało dla nich miejsca w gronie nauczycieli czy prawników. Ze szkół Indianie trafiali prosto do więzień i zakładów poprawczych. Nikt ich nie zatrudniał, więc kradli, popadali w nałogi i żyli w slumsach na skraju nędzy. Coraz częściej zdarzały się morderstwa popełniane przez białych na tle rasistowskim.

W lipcu 1968 roku odbył się pierwszy mityng AIM – Ruchu Indian Amerykańskich. Celem było przywrócenie podmiotowości ich społeczności, odzyskanie poczucia etnicznej godności, kontroli nad szkołami i poprawienie warunków życia. Dokument „Dobry dzień na śmierć” opowiada o wieloletniej walce rdzennych mieszkańców Ameryki o prawa do bycia pełnoprawnym obywatelem USA.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?