Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Czeczenia – brudna wojna

czeczenia.jpgCzas trwania: 52 min

Materiał zebrany w ciągu 9 miesięcy ukazuje narodowowyzwoleńczą walkę Czeczenów, która zapoczątkowana w 1994 roku coraz częściej postrzegana jest przez pryzmat terroryzmu. Autorzy filmu starają się ukazać hipokryzję przywódców państw Zachodu oraz Pupina, którzy wpisują wojnę w Czeczenii w ramy ogólnoświatowej wojny z terroryzmem – podejście o tyle krzywdzące, iż bazujące na ludzkim strachu oraz krzywdzie niewinnych osób.

Autorzy docierają do nr 2 w czeczeńskim ruchu oporu, Doki Umarowa, podkomendnego Hamzata Giełajewa, który po śmierci swego dowódcy niejako przejął jego zadania i kontynuuję walkę. Dzięki wywiadowi z Umarowem dowiadujemy się, jakie plany strategiczne mają czeczeńscy partyzanci oraz co sądzą o milczącej postawie Zachodu w kwestii czeczeńskiej. Film dokumentalny powstał w kooperacji z brytyjską stacją Channel 4 – w Polsce pokazywany był w Krakowie, Warszawie oraz Łodzi – oficjalna premiera nie miała miejsca.