Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ci kłopotliwi zmarli

Ci kłopotliwi zmarli Kanada, 2005
reż. Judy Jackson
czas trwania: 59 minuty
język: polski lektor

Twórcy filmu poruszają temat ścigania i karania ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne, ludobójstwa i tak zwane zbrodnie przeciwko ludzkości. Rodziny ofiar z Ugandy, Kosowa i Iraku mówią o sobie i swoich zmarłych bliskich. Dokumentaliści poruszają też m.in. wątek procesu Slobodana Miloševicia, torturowania jeńców wojennych w amerykańskim obozie Abu Ghraib oraz gwałtów na kobietach w 1994 roku w Rwandzie.

Ustanowiony w 1998 roku Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze ma za zadanie ścigać i karać przestępców odpowiedzialnych za zbrodnie o charakterze międzynarodowym. Do końca 2005 jego statut ratyfikowało 100 państw. Przeciwne Trybunałowi są światowe mocarstwa – USA, Chiny i Rosja.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?