Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Chmury nad Bagdadem

Kraj: USA
Reżyseria: Charles Ferguson
Rok produkcji: 2007
Czas trwania: 102 minut
Język: Polski lektor

Wojny w Iraku są trzy. Jedna toczy się na irackich ulicach i w wioskach, w chaosie i pogardzie dla ludzi i narodu. Giną w niej dzieci, kobiety, a ogromny dorobek kraju zamienia się w pył. Druga wojna toczy się w klimatyzowanych biurach w Waszyngtonie, gdzie wysocy rangą urzędnicy podejmują decyzje, które zmieniają los setek tysięcy ludzi. Trzecią wojnę znamy powierzchownie z mediów, w których stale powtarzanych jest kilkadziesiąt podobnych obrazków. Ta wojna w zasadzie nie istnieje.

Z ponad dwustu godzin materiału zdjęciowego z USA i Iraku, z kilkudziesięciu wywiadów z najlepiej zorientowanymi byłymi urzędnikami i oficerami amerykańskimi reżyser Charles Ferguson próbuje odtworzyć historię upadku Bagdadu w kwietniu 2003 roku i zrozumieć przyczyny irackiego kryzysu, który po kilku latach zdaje się nie mieć końca. Z wywiadów wyłania się przerażający obraz: strategiczne decyzje podejmowane były w sekrecie przez kilku ludzi, którzy nigdy nie byli w Iraku i nie znają się na problematyce Bliskiego Wschodu. Brzemienna w skutkach, tragiczna decyzja o demobilizacji i rozwiązaniu irackiej armii została podjęta w Waszyngtonie przez wysokiego urzędnika w drugim tygodniu jego pracy, bez konsultacji ze specjalistami, wojskiem i okupacyjnymi władzami w Iraku.

Film z jednej strony demaskuje ignorancję i bezmyślność urzędniczego aparatu Busha, z drugiej ujawnia jego wyjątkowy cynizm. Na oczach przerażonych Irakijczyków ich dorobek kulturowy i cywilizacyjny jest systematycznie niszczony, gdyż jedyną instytucją, która doczekała się zapowiedzianej przez Armię Stanów Zjednoczonych ochrony jest ministerstwo odpowiedzialne za przemysł paliwowy. Największym przegranym irackiej wojny jest naród, który mamiony pięknie brzmiącymi hasłami i obietnicami uwierzył w lepsze amerykańskie jutro. Zamiast tego doczekał się wojny domowej, chaosu, masowych zabójstw i porwań.

Zasłużenie nominowany do Oscara w 2008 roku „Chmury nad Bagdadem” to przejmujący dokument o prawdziwym obliczu wojny w Iraku, demaskujący niewygodną prawdę o największym partactwie politycznym ostatnich lat, o końcu złudzeń i nadziei. Oprócz nominacji do Oscara film zdobył Nagrodę Specjalną Jury na FF w Sundance 2007, wszedł do oficjalnej selekcji Silverdocs 2007 oraz był pokazywany na Festiwalu filmowym PLANETE DOC REVIEW w 2008 roku.