Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bunt

buntprodukcja: USA
gatunek: Dramat polityczny
reżyseria: John Frankenheimer
czas trwania: 111 minuty
język: polski lektor

Historia słynnego buntu czarnych więźniów który wybuchł w więzieniu Attica w USA.Buntownicy przejęli kontrolę nad większością wiezienia biorąc jako zakładników kilkunastu białych strażników. Wysunęli jednocześnie żądania zaprzestania tortur i poniżania, domagając się, by traktowano ich w ludzki, godny sposób. Inicjatorami buntu byli m.in. członkowie Czarnych Panter. Po wielodniowych pozorowanych negocjacjach, białe rasistowskie państwo zdecydowało się na rozwiązanie siłowe. Specjalne jednostki które wtargnęły na teren więzienia by zdławić rebelie wymordowało kilkunastu buntowników.

Społeczność więzienna jest mikroskopijną wersją naszego zchierarchizowanego i rozbudowanego społeczeństwa, a co za tym idzie odzwierciedla pogłębioną tendencję do autorytaryzmu. W placówkach karnych najgorzej traktowani są ubodzy czarnoskórzy więźniowie ze względu na niezahamowane przejawy rasizmu ze strony strażników. To właśnie rasistowsko nastawiona policja i niesprawiedliwy system sądowy są powodem ich cierpienia. Wewnątrz ośrodków karnych występuje również walka klas, której przejawem są nieustające brutalne zatargi pomiędzy strażnikami a więźniami. Umożliwia to tym w mundurach stosowanie wszelkich metod, jakie uznają za stosowne ażeby zdusić opór i nieposłuszeństwo osadzonych.

Odwołując się do uchwalonych przez państwo ustaw i przyjętych przez nie praw, status więźnia jest łudząco podobny do statusu ubezwłasnowolnionego niewolnika. Torturowanie, a nawet mordowanie osadzonych przez straż więzienną jest faktem, który państwo od zawsze tolerowało, dokładając przy tym wszelkich starań by nie wyszedł on na jaw. Więźniowie stawiają jednak opór. Opór współczesnych więźniów pozostaje niezauważony przez aparat ustawodawczy, mający przeprowadzać reformy więziennictwa. Bunt skazańców stanowił tym niemniej potężną siłę i powadzi często do konfrontacji z państwem która to przybierała charakter rewolucyjny.

Przeczytaj:
Czarna historia Czarnych Panter
Czarne Pantery w obronie
Holger Marcks: Reakcja frontalna – polityczne represje w USA. Część I
Holger Marcks: Wróg bez twarzy – polityczne represje w USA (cz. II)
Czarny nacjonalizm, rewolucja w USA, Malcolm X, FBI i Czarne Pantery
Więzienie – zbrodnia przeciw ludzkości
Więzienia nędzy Wacquanta

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?