Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bunt. Sprawa Litwinienki

Bunt. Sprawa Litwinienki produkcja: Rosja, Wielka Brytania
reżyseria Andrei Nekrasov
rok produkcji: 2007
czas trwania: 113 minut
język: polski lektor

Film dokumentalny Andrieja Niekrasowa będący poważną krytyką władz Rosji. Głównym motywem jest rozmowa z byłym agentem FSB Aleksandrem Litwinienko. Premiera odbyła się w Polsce, 31 sierpnia 2007 roku choć film prezentowany był też na Festiwalu w Cannes.

W filmie omawiany jest system działania władzy rosyjskiej wedle relacji Litwinienki i innych rozmówców Niekrasowa. Omawia się nie tylko kontrowersje pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej, ale także formułuje się niezwykłej wagi zarzut udziału rządu rosyjskiego w organizowaniu zamachów terrorystycznych (hipotetyczny jest tu także Atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie), mordowaniu niewygodnych dla państwa osób nie tylko w kraju, ale i za granicą. Niekrasow dowodzi też fałszerstw i handlu narkotykami przez prezydenta Władimira Putina.Oprócz rozmów z Litwinienką Niekrasow przytacza swoje rozmowy między innymi z Anną Politkowską (mało donośnie określaną jako ofiara władzy rosyjskiej, choć w filmie Niekrasowa ukazana tylko jako jeden z wielu przykładów)i André Glucksmanem (filozof francuski krytykujący nieuzasadniony aplauz państw zachodnich przy spotkaniach z Putinem, a także samą władzę Putina). Zarzuty dotąd nie znalazły odpowiedzi władz rosyjskich.