Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Berkeley, lata sześćdziesiąte

berkeleyKraj: USA
Reżyser: Mark Kitchell
Rok produkcji: 1992
Czas trwania: 117 minut
Język: polski lektor

Absolwenci Uniwersytetu w Berkeley opowiadają historię o tym, jak ich szkoła stała się w latach 60 terenem masowych prześladowań politycznych wobec tych ze studentów, którzy walczyli o prawo do wyrażania swoich poglądów, walkę o prawa czarnych oraz sprzeciw dla wojny w Wietnamie

W tym filmie bezimienni ludzie są bohaterami stającymi za wszelką cenę w obronie tego, co wierzą. Wielu ludzi, którzy oglądają ten film nie ma pojęcia o tym, co przeszli studenci będący częścią tego ruchu, było to dalekie od ‘spaceru po parku’ – trudno wytłumaczyć to, jak bardzo poświęcili swoje rodziny, przyjaciół oraz upokorzenie, z jakim musieli się zmagać. Oto są wasi zapomniani bohaterowie Ameryki, uczcie się od nich i stańcie na wysokości zadania zanim będzie za późno.