Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Baader – Meinhof

Baader – Meinhof Produkcja: Czechy, Francja, Niemcy
Reżyseria: Uli Edel
Rok produkcji: 2008
Czas trwania: 150 minut
Język: Polski lektor

Film na podstawie książki Stefa Austa (Der Baader-Meinhof Komplex, wyd. 1985), dziennikarza i byłego redaktora naczelnego Spiegel. Skrótowo przedstawia wydarzenia z lat 1967 do 1977, związane z powstaniem i działaniem terrorystycznego ugrupowania młodych osób o poglądach lewicowych: Rote Armee Fraktion – Frakcja Czerwonej Armii, działającego w Niemczech.

Akcja filmu obejmuje okres od przypadkowego zastrzelenia przez policję studenta w trakcie pacyfistycznej manifestacji aż po samobójstwo trzech przywódców RAFu w więzieniu w Stammheim oraz zamordowania uprowadzonego przez RAF przemysłowca Hansa-Martina Schleyera.

Film ukazuje narastające w Niemczech lat 70. protesty młodego pokolenia przeciwko wojnom, wyzyskowi, hegemonii USA. Młodzi ludzie o początkowo pacyfistycznym nastawieniu powoli znajdują usprawiedliwienie dla zastosowania przemocy, by zwrócić na siebie uwagę świata i dać tym samym świadectwo sprzeciwu. Nieformalnymi przywódcami stają się Andreas Baader oraz dziennikarka, matka dwójki dzieci, Ulrike Meinhof (stąd inne określenie pierwszego pokolenia RAFu – Grupa Baader-Meinhof).Grupa po szkoleniu dla terrorystów w Jordanii wypowiada wojnę RFN. Po aresztowaniu twórców RAFu pojawia się kolejne pokolenie, które żądając uwolnienia Baadera i reszty sięga po coraz bardziej drastyczne środki…

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?