Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Atomic Cafe

Atomic CafeUSA, 1982, 82 min.
reżyser: Kevin Rafferty, Jayne Loader, Pierce Rafferty
język: polski lektor

6 sierpnia 1945 roku nad Hiroszimą wyrósł atomowy grzyb. Przerażająca eksplozja wprowadziła świat w nową erę – erę atomową. „Atomic Cafe” to opowieść o wyścigu zbrojeń, mających na celu osiągnięcie nuklearnej supremacji nad światem.

Bezbronni żołnierze USA służą za króliki doświadczalne podczas próbnych detonacji na pustyni Nevada. Mroczna epoka makkartyzmu i polowań na czarownice, znajdująca kulminację w egzekucji podejrzanego o szpiegostwo małżeństwa Rosenbergów. Atomowa psychoza, podsycana przez ćwiczenia instruktażowe na wypadek nalotu bombowego… Twórcy filmu „Atomic Cafe” spoglądają wstecz na czasy, gdy po zakończeniu drugiej wojny światowej ludzkość szykowała się już na wybuch trzeciej, ostatecznej. Oto niekonwencjonalna podróż do czasów spędzonych w cieniu nuklearnej bomby.