Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Andreas Baader – Wróg państwa

Andreas Baader – Wróg państwa W latach 70-tych Frakcja Czerwonej Armii poprzez swoje zamachy bombowe wywołała największy polityczny kryzys wewnętrzny w Federalnej Republice Niemiec. Wróg państwa Andreas Baader należał do najbardziej poszukiwanych terrorystów w Niemczech. Kiedy po strzelaninie w czerwcu 1972 we Frankfurcie, Baader został aresztowany w garażu, kraj mógł odetchnąć – jak się potem okazało tylko pozornie.

„Andreas Baader – Wróg państwa“ jest pierwszą biograficzną dokumentacją o Baaderze. Autor Klaus Stern skupił się na ukazaniu życia Baadera przed utworzeniem Frakcji Czerwonej Armii oraz wczesnego okresu działalności grupy Baader – Meinhof. Wielu świadków po raz pierwszy dochodzi do głosu przed kamerą, w tym także malarka Ello Michael, która jest matką córki Baadera. Filmowy dokumentalista Stern przetwarza olbrzymią ilość nieznanego do tej pory materiału filmowego oraz fotograficznego, min. dokumenty z akt procesowych ze Stammheimu.

Baader jest ukazany w zadziwiająco szerokim spektrum: od charyzmatycznego partyzanta miejskiego poprzez cholerycznego psychopatę do nikczemnego mordercy. Widz może sobie sam utworzyć obraz Baadera, który z nieudanego ucznia, reportera sądowego Gazety Berlińskiej, złodzieja samochodów bez prawa jazdy staje się wrogiem państwa nr.1Dokumentacja o Andreasie Baaderze jest trzymającym w napięciu wycinkiem niemieckiej historii współczesnej, która do tej pory nie zastała opowiedziana – 25 lat po dramatycznych wydarzeniach Niemieckiej Jesieni.

Tłumaczenie filmu sfinansował niestniejący już portal Lewica Bez Cenzury.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?