Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Amerykański radykał. Przypadki Normana Finkelsteina

Amerykański radykał. Przypadki Normana FinkelsteinaKanada/USA/Izrael/Liban/Palestyna, 2009, 89 min.
reżyser: David Ridgen, Nicolas Rossier
język: polski lektor

Rzadko kiedy zdarza się, że historyk żydowskiego pochodzenia wśród zwolenników ma arabskich terrorystów oraz neofaszystów. Nie powinno to jednak dziwić w odniesieniu do Normana Finkelsteina.

Amerykański historyk żydowskiego pochodzenia, Norman Finkelstein, to pewnie jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci świata współczesnej nauki. Jego rodzice przetrwali Holocaust (matka obóz w Majdanku, ojciec – w Oświęcimiu), ale dzięki swoim poglądom ma wielu zwolenników wśród neofaszystów i arabskich terrorystów. Finkelstein odcina się od tego typu kręgów i uważa wiązanie go z tymi środowiskami za nadużycie. Ale bez wątpienia jest dziś jednym z najbardziej radykalnych krytyków polityki Izraela i Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Jego prace znane są również w Polsce – ukazały się polskie tłumaczenia „Przedsiębiorstwa Holokaust” (o nadmiernym eksploatowaniu przez Żydów tragedii swojego narodu) i „Wielkiej hucpy. O pozorowaniu antysemityzmu i fałszowaniu historii” (pokazującej kwestię antysemityzmu w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego). Swoją nową książkę pt. „This Time We Went Too Far” Finkelstein poświęcił izraelskiemu atakowi na Gazę w grudniu 2008 roku.

Norman Finkelstein wszędzie, gdzie się pojawia wywołuje kontrowersje. Dla jednych jest antybohaterem, dla innych nieustraszonym naukowcem. W filmie DAVIDA RIDGENA i NICOLASA ROSSIERA możemy poznać Finkelsteina z bliska: i jako człowieka, i jako myśliciela o kontrowersyjnych poglądach, które głosi w różnych miejscach świata dyskutując zarówno ze swoimi zwolennikami, jak i krytykami. Dokument w 2009 roku był pokazywany na festiwalu IDFA w Amsterdamie.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?